حساب کاربری

ورود به حساب کاربری

امن پردازان کویر | امنیت اطلاعات | امنیت شبکه

مرکز عملیات امنیت  SOC
سامانه مدیریت وقایع و امنیت اطلاعات (APK SIEM)
APK SIEM
تست نفوذ پذیری (Penetration Test)
تست نفوذ پذیری (Penetration Test)
فرصت های شغلی
فرصت های شغلی
Slider

محصولات امنیت اطلاعات و امنیت شبکه

مدیریت وقایع و امنیت اطلاعات
(APK SIEM)

مدیریت وقایع و امنیت اطلاعات APKSIEM

سیستم مدیریت یکپارچه تهدیدات
(UTM APKGate)

سیستم مدیریت یکپارچه تهدیدات APKGate

دسترسی امن به اینترنت
(APKSWAP)

	دسترسی امن به اینترنت APKSWAP

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
(APK Infosis)

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات APK InfoSIS

Sophos UTM

	Sophos UTM

خدمات امنیت اطلاعات و امنیت شبکه

مرکز عملیات امنیت
(SOC)

	مرکز عملیات امنیت <br/> (SOC)

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
(ISMS)

	سیستم مدیریت امنیت اطلاعات <br/> (ISMS)

تست نفوذ پذیری
(Pen Test)

	تست نفوذ پذیری <br/> (Pen Test)

مجازی‌سازی
(Virtualization)

	مجازی‌سازی <br/> (Virtualization)

مشتریان