امن پردازان کویر | امنیت اطلاعات | امنیت شبکه

APK SIEM
تست نفوذ پذیری (Penetration Test)
تست نفوذ پذیری (Penetration Test)
فرصت های شغلی
Slider

محصولات امنیت اطلاعات و امنیت شبکه

مدیریت وقایع و امنیت اطلاعات
(APK SIEM)

مدیریت وقایع و امنیت اطلاعات APKSIEM

سیستم مدیریت یکپارچه تهدیدات
(UTM APKGate)

سیستم مدیریت یکپارچه تهدیدات APKGate

فایروال برنامه های تحت وب
(APK WAF)

فایروال برنامه های تحت وب  (APK WAF)

خدمات امنیت اطلاعات و امنیت شبکه

 • مرکز عملیات امنیت
  (SOC)

  	مرکز عملیات امنیت <br/><noscript><img class=

  تیم پاسخ به رخداد
  (CSIRT)

  تیم پاسخ به رخداد <br><noscript><img class=

  مرکز عملیات امنیت مدیریت شده
  (MSSP)

  مرکز عملیات امنیت مدیریت شده <br><noscript><img class=

  بازرسی امنیت
  (Forensic)

  بازرسی امنیت <br><noscript><img class=
 • مقاوم سازی
  (Hardening)

  مقاوم سازی <br/><noscript><img class=

  تست نفوذ پذیری
  (Pen Test)

  	تست نفوذ پذیری <br/><noscript><img class=
 • سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
  (ISMS)

  	سیستم مدیریت امنیت اطلاعات <br/><noscript><img class=

  بلوغ امنیت سایبری
  (Security Maturity)

  بلوغ امنیت سایبری<br/><noscript><img class=
 • کنترل های حیاتی امنیت

  کنترل های حیاتی امنیت

  مدیریت امنیت اطلاعات برروی شبکه صنعتی

  مدیریت امنیت اطلاعات برروی شبکه صنعتی

راهکار های امنیت اطلاعات و امنیت شبکه

سامانه دسترسی امن به اینترنت
(APK SWAP)

سامانه دسترسی امن به اینترنت <br><noscript><img class=

دستاوردها

0
رتبه انفورماتیک
0
مجوز و گواهینامه داخلی و خارجی معتبر
0
نیروی متخصص
0
پروژه انجام شده
0
نماینده فعال
0
سابقه فعالیت در ارائه خدمات امنیتی
0
محصول بومی شده
0
مشتریان