وبینار رایگان : در یک SOC کارآمد چه می‌گذرد؟


درباره این وبینار:

بدون خدمات SOC، حملات مهاجمین سایبری می‌تواند برای مدت طولانی پنهان بماند زیرا سازمان‌ها، اغلب مهارت لازم برای تشخیص و پاسخگویی به موقع در برابر تهدیدها را ندارند. بنابراین، یک SOC با فراهم‌کردن دیدگاهی بهتر نسبت به فعالیت های امنیتی در محیط سازمان، این فعالیت‌ها را در زمینه پیشگیری و شناسایی متمرکز می‌کند.اگرچه استانداردسازی و خودکارسازی یک مرکز SOC از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، شاخص‌های دیگری همچون سطح بلوغ امنیتی در سازمان، عوامل تاثیرگذار در کارایی یا عدم کارایی، اثربخشی یا عدم اثربخشی یک SOC و هم چنین معیارها و نحوه ارزیابی یک SOC کارامد نقش بسزایی در بالا بردن بهره‌وری خروجی این مرکز دارد. بنابراین در راستای پاسخگویی به چالش‌های فوق‌الذکر، وبیناری حاوی محورهای زیر برگزار می‌گردد:


  • مفهوم SOC کارآمد و ارتباط آن با سطح بلوغ امنیت سازمان
  • عوامل موثر بر عدم کارایی و اثربخشی یک SOC
  • معیارها و نحوه‌ ارزیابی میزان کارایی SOC
  • راهکارهای بهبود بهره‌وری SOC در سازمان

23 دی 1399 | 90 دقیقه
ارائه‌ کنندگان
هادی هاشمی
ایمان منصوری