بررسی انواع راهکارهای جداسازی اینترنت از شبکه داخلی


درباره این وبینار:

راهکار جداسازی شبکه‌ها یا Air-Gap مدتی است به عنوان یک راهکار سنتی جهانی برای حفظ داده‌های حساس و کاهش سطح حمله به زیرساخت‌های حیاتی مطرح بوده است. با افزایش حملات به زیرساخت‌های حیاتی و صنعتی در ایران، نهادهای حاکمیتی استفاده از این راهکار را برای تمام مجموعه‌های حساس الزامی کرده است. اما هزینه زیاد اجرای این راهکار و نیاز به انتقال فایل بین شبکه‌های جدا شده از موضوعاتی است که تاکنون سازمان‌ها را برای اجرای راهکارهای مرسوم با چالش مواجه کرده است. در همین راستا و با توجه به اهمیت این موضوع و نیاز سازمان‌ها به جداسازی اینترنت از شبکه داخلی، به بررسی نسل جدید راهکارهای جداسازی اینترنت از شبکه داخلی با محورهای زیر خواهیم پرداخت:

  • چگونگی حفظ امنیت داده‌های حیاتی سازمان‌ها و جلوگیری از انواع تهدیدات امنیتی
  • دلایل اهمیت جداسازی اینترنت از شبکه داخلی
  • الزامات فنی و سازمانی جداسازی اینترنت از شبکه داخلی
  • بررسی راهکارهای عملی در جلوگیری از تهدیدات امنیتی

04 اسفند 1399 | 90 دقیقه
ارائه‌ کنندگان
حامد دادپور